Jobcoaching

Coachingforløb for ledige
Jeg tilbyder intensive coachingforløb til ledige som har brug hjælp til at se deres eget potentiale, og til at forstå, at også de kan fungere på et arbejdsmarked.

Forløbene er intensive, og fordrer daglige telefonsessioner hvor den ledige i samspil med mig arbejder med de blokeringer vedkommende har i forhold til at fungere i livet, og derved også på arbejdsmarkedet. Vi arbejder derfor ikke kun med fokus på arbejdsdueligheden men inddrager alle de blokeringer den ledige oplever i forhold til at se sig selv som kandidat til job, og dermed også alle de blokeringer der ligger bag den lediges selvopfattelse.

Om mig
Jeg er coach med fokus på menneskets selvopfattelse. Mit mål er altid at den enkelte klient skal lære sig selv at kende som menneske, og opleve at have fred og glæde i deres liv. At kende sig selv og sine personlige muligheder giver selvværd, og er et nødvendigt udgangspunkt for at navigere i livet.

Jeg er tidligere jobkonsulent, og har derfor gennem en årrække arbejdet med undervisning og rådgivning af ledige. Derudover samarbejder jeg p.t. med HK om outplacementforløb for deres medlemmer.

Priser for jobcoaching
Et måneds forløb, kr. 18.700 excl. moms
Der er 1-2 daglige samtaler over telefonen på hverdage, i alt ca. 60-75 minutter om dagen.

Opfølgningsmåned, kr. 14.000 excl. moms
Som opfølgning på en måneds forløb. Der er 1 samtale om dagen på hverdage af ca. 45 minutters varighed.

Tre måneders forløb, kr 42.000 excl moms
Der er 1-2 daglige samtaler over telefonen på hverdage, i alt ca. 60-75 minutter om dagen i 3 måneder.

Kontakt
Katja Strandgaard, tlf. 2860 7308, mail@katjastrandgaard.dk, CVR. 32800076

Download produktblad - Produktblad - Jobcoaching - Katja Strandgaard